2016 Happy Father's Day

JUNE in 2016

~Happy Father's Day~

眨下眼,父親節又就嚟到啦!

每一年都唔知送咩禮物俾爸爸好,
今年終於唔需要煩惱啦~~~

所有會員凡於6月13日至19日內,
攜同父親親臨 LStyling 並選購任何服務,
每位爸爸即可免費享用洗剪吹服務乙次!

名額有限,先到先得~

享受完服務,同爸爸一齊影番張相,
喺LStyling FanPage Share Photo,
仲可以拎到針對爸爸同您髮質嘅「旅行裝洗髮護髮用品」乙套

咁溫馨嘅時刻,仲唔快D帶埋爸爸過嚟!?

FatherDay

1) 此優惠不可與其他優惠同時使用 2) 會員須至少提早一天預約方能享用此優惠 

3) 如有爭議,本公司保留最終決定權 4) 優惠受條款及細則約束,詳情請向店員查詢