2016 Happy Lunar New Year

 

恭喜發財~
祝大家新年快樂, 身體健康!!!
 
今年 LStyling 會於 初六 開市!
 
初一至初五,
朋友仔可從以下途徑預約:
 
1) 致電 28922808 留言
2) Whatsapp: 55888160
 
多謝大家一直以來的支持,
新一年我們會繼續努力為大家扮靚靚 :-)
恭喜~恭喜~
 
FB New Year